Koszt tłumaczenia

Przy rozliczeniu uwzględnia się:
- kierunek tłumaczenia (tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński lub z języka ukraińskiego na polski),
- rodzaj tłumaczenia, tj.:
tłumaczenie zwykłe – strona rozliczeniowa liczy 1800 znaków ze spacjami
tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) – strona rozliczeniowa liczy 1125 znaków ze spacjami
- tryb tłumaczenia tj.: zwykły, przyspieszony, ekspresowy,
- frazeologię i terminologię specjalistyczną,
- sporządzonych pismem ręcznym,
- trudnych do odczytania ze względu na uszkodzenie tekstu albo złą jakość kopii.

W przypadku długoterminowej współpracy oraz dużych zleceń – ceny ustala się indywidualnie.

Ponadto wykonuję tłumaczenia dla sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.).

*

* Tłumaczenia wykonywane do 24 h są tłumaczeniami ekspresowymi - stawka podstawowa zwiększa się o 100%, zaś wykonywanych w trybie przyspieszonym - o 50 %.
* Standardowa strona A4 z czcionką TIMES NEW ROMAN 12 i 1,5 odstępu ma ok. 2500 znaków ze spacjami.
**Łączna cena tłumaczenia ustalana jest wg liczby stron tłumaczonego tekstu, a każda rozpoczęta strona liczona jest jako pełna.

* Istnieje możliwość przyjmowania zleceń na tłumaczenie od osób/ firm z Tomaszowa Lubelskiego i okolic. Szczegółowa informacja pod numerem telefonu +48 501 072 017.