Opis oferty

Tłumaczenie tekstów prawniczych

Tłumaczenie tekstów prawniczych - jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych rodzajów tłumaczeń, których wykonanie wymaga nie tylko znajomości charakterystyki nauk prawnych, ale również szczegółów prawoznawstwa zagranicznego.
Gwarantuję państwu tłumaczenie zagadnień prawnych z maksymalną precyzją odnośnie treści terminologii prawniczej oraz z zachowaniem wymogów w zakresie tłumaczenia dokumentów prawnych.

Mam świadomość nałożonej na mnie odpowiedzialności, gdyż nawet drobny błąd lub niedokładność w tłumaczeniu danego rodzaju dokumentu może mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Dlatego każde moje tłumaczenie przechodzi kilka etapów. Dopiero po ich zakończeniu tłumaczenie trafia do klienta.

Wykonuję tłumaczenie m.in następujących rodzajów dokumentacji prawniczej

 • Tłumaczenie pełnomocnictw i umów
 • Tłumaczenie dokumentów założycielskich i korporacyjnych
 • Tłumaczenie statutów, świadectw i certyfikatów
 • Tłumaczenie opinii prawnych oraz orzeczeń sądowych
 • Tłumaczenie ustaw oraz aktów prawnych
 • Tłumaczenie literatury prawniczej oraz innych dokumentów

Tłumaczenie o charakterze medycznym

Tłumaczenie o charakterze medycznym – jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych rodzajów tłumaczeń. Głównym problemem w wykonywaniu tłumaczeń medycznych jest wykorzystanie niestandardowej terminologii, w wielu przypadkach związanej z wprowadzeniem najnowszych technologii, metod i standardów medycyny. Dlatego też zawsze staram się utrzymać ścisły kontakt z klientem lub nawet bezpośrednio z autorem dokumentu celem uniknięcia niedokładności i wykonania wysokiej jakości tłumaczenia.

Wykonując tłumaczenia tekstów medycznych, doskonale uświadamiam sobie fakt, iż w pewnym stopniu i ode mnie zależy życie i zdrowie pewnego pacjenta. Dlatego każde moje tłumaczenie przechodzi kilka etapów. Dopiero po ich zakończeniu tłumaczenie trafia do klienta.

W tego rodzaju tłumaczeniach nie ma miejsca na drobny błąd lub niedokładność gdyż dotyczy to ludzkiego życia i zdrowia.

Wykonuję tłumaczenie m.in. następujących rodzajów dokumentacji medycznej:

 • Zaświadczenia o stanie zdrowia i historii choroby
 • Opinie medyczne
 • Dokumentacje sprzętu medycznego
 • Instrukcje stosowania leków i preparatów leczniczych

Tłumaczenie tekstów ekonomicznych i finansowych

Tłumaczenie tekstów ekonomicznych i finansowych odgrywa ważna rolę na rynku usług tłumaczeniowych. Właśnie od jakości wykonanego tłumaczenia zależy reputacja dowolnej firmy, która weszła na rynek międzynarodowy.

Ponadto właśnie na podstawie dokumentacji ekonomiczno-finansowej firma opracowuje swoją strategię biznesu, formułuje plan działań finansowych oraz buduje przyszły plan partnerski. Dlatego też nawet nieznaczne i niewidoczne pomyłki w tego rodzaju tłumaczeniach mogą mieć nieprzewidywalne skutki.

Wykonuję tłumaczenia m.in. następujących dokumentów ekonomiczno- finansowych:

 • Sprawozdania finansowe i podatkowe
 • Dokumentacja księgowa i audytorska
 • Biznesplany i dane statystyczne
 • Dokumentacja przetargowa
 • Korespondencja handlowa

Tłumaczenie techniczne

Tłumaczenie techniczne – jest jednym z najtrudniejszych do wykonania. Tłumaczenia danego typu wymaga nie tylko doskonałej znajomości języka, ale terminologii technicznej. Od jakości tłumaczenia tekstów technicznych, często zależy powodzenie jego stosowania w praktyce.

Tłumaczenia techniczne swoim zasięgiem obejmują praktycznie wszystkie techniczne branże, często nowoczesne i wymagające świeżej i stale wzbogacanej wiedzy

Postaram się maksymalnie najdokładniej oddać treść oraz nazwy wszystkich terminów technicznych występujących w różnego rodzaju tekstach.

Wykonuję tłumaczenia m.in. następującej dokumentacji technicznej:

 • Opisy techniczne oraz specyfikacje
 • Instrukcje montażu, instalacji, naprawy oraz eksploatacji różnego rodzaju sprzętu
 • Paszporty techniczne
 • Katalogi produkcji
 • Certyfikaty zgodności dot. produkcji
 • Projekty i dokumentacje